انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

سیاوش

سبک مینیاتور شیوه بهرامی شاهنامه

نام اثر:
سیاوش
سبک:
تخیلی شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1346
تکنیک:
آبرنگ و گواش
اندازه:
44/58

موضوع
استاد بهرامی پریدن سیاوش از آتش را به فرم زیبایی به تصویر کشیده است .
هیمه های آتش با طلای 18 کار شده است .
آناتومی و حالات و حرکات اسب در حال پرش از روی آتش قابل توجه است .
در شاهنامه فردوسی ساوش از طرف پدرش (کیکاووس) به خیانت متهم میشود و برای اثبات بی گناهی دستور پریدن از اتش به وی داده میشود ...
تصویر کیکاووس در حال نظاره کردن سیاوش و سودابه که با حالتی متعجب و ترسان همراه با ندیمه هایش در بالای ایوان قصر در حال تماشای این صحنه میباشند در این اثر دیده میشود .

سیاوش بیامد به پیش پدر
یکی خود زرین نهاده به سر
ساوش بدو گفت اند مدار
کزین سان بود گردش روزگار
ز آتش برون آمد آزاد مرد
لبان پر ز خنده رخی همچو ورد