انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

نبردرستم و دیوسفید

سبک مینیاتور شیوه بهرامی شاهنامه

نام اثر:
رستم و دیو سپید
سبک:
مینیاتور شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1341
تکنیک:
آبرنگ و گواش
اندازه:
53/43

موضوع
در این تصویر خوان هفتم رستم به زیبایی مصور شده است .
بر پایه داستانهای شاهنامهدیو سپید در غاری تاریک بنام (بی بن ) زندگی میکرده و کیکاووس شاه ایران درآن غار توسط دیو سپید به بند کشیده میشود ، رستم پهلوان به یاری اولاد غار بی بن را یافته و به کمک شاه روانه میشود .
در اثر پیش رو استاد بهرامی درب غار را به شکل بته جقه تصویر کرده اند زیرا بته جقه در فرهنگ ایران سمبل آزادی است و از درخت سرو گرفته شده زیرا درخت سرو بلند قامت است و آزادنه به حیات خود ادامه میدهد و خمیدگی انتهای درخت سرو بطور دکوراتیو به شکل بته جقه در هنرهای ایران بکار میرود .
نبرد رستم و دیو سپید در درگاه غار سمبل به دست آوردن آزادی و نبرد بر علیه پلیدی و اهریمنی بوسیله ایرانیان را نشان میدهد .

نکرد ایچ رستم به رفتن شتاب
بدان تا برآمد بلند آفتاب
سراپای اولادبر هم ببست
به خم کمند آنگهی برنشست
وزان جایگاه سوی دیو سپید
بیامد به کردار تابنده شید
از آن تیرگی جای دیده ندید
زمانی بران جایگه آرمید
سوی رستم آمد چو کوهی سیاه
از آهنش ساعد ز آهن کلاه
به دل گفت رستم گر امروز جان
بماند به من زنده ام جاودان
همیدون به دل گفت دیو سپید
که از جان شیرین شدم نا امید