انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

رستم و اژدها

سبک مینیاتور شیوه بهرامی شاهنامه

نام اثر:
رستم و اژدها
سبک:
تخیلی شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1377
تکنیک:
آبرنگ و گواش
اندازه:
35/55

موضوع
این اثر نقاشی خوان سوم رستم را نشان میدهد .
نبرد رستم و اژدها که پیچ و تاب هیکل اژدها را به دور اسب رستم (رخش ) به شیوه ای بسیار دکوراتیو نمایش میدهد .
مشخصات رستم پوشینه ببر بیان ، ریش و کلاه دو شاخ در تصویر کاملا نمایان است .
صورت اژدها به زیبایی هر چه تمامتر مزین شده و مفهوم شعر بزرگ مرد ادبیات ایران فردوسی کاملا در تصویر مصور شده است .
رنگ زمینه و آتش‌ بر آمده از دهان اژدها با سلیقه ای کاملا خاص مصور شده است .

بغرید باز اژدهای دژم
همی آتش افروخت گویی به دم
بدان تیرگی رستم او را بدید
سبک تیغ تیز از میان بر کشید
چو بیدار شد رستم از خواب خوش
برآشفت بر باره دستکش
بر آویخت با او به جنگ اژدها
نیامد به فرجام هم زو رها