انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

کیومرث

سبک مینیاتور شیوه بهرامی شاهنامه

نام اثر:
کیومرث
سبک:
تخیلی شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1340
تکنیک:
آبرنگ و گواش
اندازه:
36/52

موضوع
شاهنامه با کیومرث آغاز میشود وی اولین پادشاه اساطیری ایران است .
بنا به سروده فردوسی در اولین روز بهار کیومرث بار عام رعایا میداده و از هر جانداری یک نرینه و مادینه به بارگاه وی آورده می شده است بجز سیمرغ که سمبل و افسانه ای بوده نوبرانه هر میوه ای و زیبایی اولین روز بهار در این تصویر به نمایش گذاشته شده است
چهره ها و تزیینات کاملا ایرانی مصور شده است .
سیامک پسر مورد علاقه کیومرث در کنارش تصویر شده است .
منظره بهار زیبای ایران با رنگهای کاملا ساختنی به نمایش گذاشته شده .

کیومرث پایه گزار سه حکایت مهم انسانی بوده است :

  • رسم پوشینه پوشیدن
  • داد و دادگستری
  • تبدیل تمدن غار نشینی به شهر نشینی
نخستین خدیوی که کشور گشود
سر پادشاهان کیومرث بود
سر تخت و بخشش بر آمد به کوه
پلنگینه پوشید خود با گروه
از او اندر امد همی پرورش
که پوشیدنی نوبد و نو خورش
به گیتی درون سال سی شاه بود
به خوبی چو خورشید برگاه بود
همی تافت زو فر شاهنشهی
چو ماه دوهفته ز سرو سهی
دد و دام هر جانور کش بدید
زگیتی نزدیک او آرمید