انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

پرتره فردوسی

سبک مینیاتور شیوه بهرامی شاهنامه

نام اثر:
پرتره فردوسی
سبک:
تخیلی شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1350
تکنیک:
آبرنگ و گواش
اندازه:
50×40

موضوع
چهره فردوسی با توجه به روحیات وی بر گرفته از سروده هایش پرتره سازی شده است.
نگاه نگران و دور فردوسی به آینده ایران و شیوه لباس پوشیدن و دستار فردوسی در تصویر نمایان است .
تذهیبی که توسط استاد بهرامی دور تا دور چهره فردوسی نامدار را در بر گرفته از نقشهای بدیع با رنگهای دلپذیر کاملا ایرانی است .
استاد بهرامی با حرکات منظم قلم مو و حرکاتی تند و سریع و با رنگ های روشن و خیال انگیز اشکال زیبایی در حاشیه نگاره ساخته است و از هر نمادی که فردوسی سخن رانده است به شیوه زیبایی کار شده است از سیمرغ - اژدها –نبردهایی که در شاهنامه به وقوع پیوسته –وسایلی که پادشاهان با آن حمل و نقل میشدند و ...