انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

بیژن و منیژه

سبک مینیاتور شیوه بهرامی شاهنامه

نام اثر:
بیژن و منیژه
سبک:
تخیلی شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1348
تکنیک:
آبرنگ و گواش – طلا
اندازه:
56/44

موضوع
تصویر آمدن بیژن (پسر پادشاه ایران ) به خیمه منیژه (دختر پادشاه توران ) را نشان میدهد.
چهره ها کاملا ایرانی و منظره زیبای پاییزی ایران با طلای 18 و سمبل درخت ایرانی چنار توسط استاد مصور شده است.
هنر گلیم بافی –نمد بافی و منبت کاری ایرانی در این اثر ارزنده با نگاهی شگرف به هنر ایران و با سلیقه و رنگ آمیزی نمونه ای نقاشی شده است.
زمینه با طلا کار شده و سبک نقاشی به زیبایی از کادر بیرون است.
غزال های زرد ایران در کنار خیمه منیژه یاد آور زیبایی طبیعت ایران است.

از این پس کنون تا نه بس روزگار
شده چون بهشت آن در و مرغزار
زمین پرنیان و هوا مشکبوی
گلابست گویی مگر آب جوی
پری چهره بینی همه دشت و کوه
ز هر سو نشسته به شادی گروه
منیژه کجا دخت افراسیاب
درافشان کند باغ چون آفتاب
که من بیژنم پور گشوادگان
سر پهلوانان و آزادگان
منیژه بیامد گرفتش به بر
کشید از میانش کیانی کمر