انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

یارم چو قدح بدست گیرد

سبک مینیاتور شیوه بهرامی دیوان حافظ

نام اثر:
یارم چو قدح بدست گیرد
سبک:
مینیاتور شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1328
تکنیک:
آبرنگ و گواش
اندازه:
39/30

موضوع
موضوع :یار حافظ با لباسی دکوراتیو در حالی که جامی بدست دارد تصویر شده ، در کنار وی حافظ در حالی که نشسته و کتابی در دست دارد به او مینگرد و در گوشه ای دیگر از تابلو نوازندگان در حال ساز زدن هستند .
با دور نمایی تخصصی طاقها ی هندسی و ایینه کاری ایرانی مصور شده است .

یارم چو قدح بدست گیرد
بازار بتان شکست گیرد
هر کس که بدید چشم او گفت
کو محتسبی که مست گیرد
در پاش فتاده ام به زاری
آيا بود آن که دست گیرد