انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

در سرای مغان

سبک مینیاتور شیوه بهرامی دیوان حافظ

نام اثر:
در سرای مغان
سبک:
مینیاتور شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1378
تکنیک:
آبرنگ و گواش
اندازه:
41/30

موضوع
موبدان زرتشتی که مغ نامیده میشدند همواره با لباس سپید در اتشکده ها حضور داشتند .
در این اثر از درکوبه ها ، ایینه کاری ها ،معماری ایرانی و نور پردازی که برای ایین زرتشت دارای اهمیت خاص بوده است استفاده شده .
گرداگرد تابلو با گل نیلوفر تخت جمشیدی تزیین گردیده است .
طاق های ضربی ایرانی در این تابلو تصویر شده است .
فرشته ای با بال و پر رنگین به عنوان عروس بخت به زیبایی خودنمایی میکند

در سرای مغان رفته بود و آب زده
نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده
سبو کشان همه در بندگیش بسته کمر
ولی ز طرف کله چتر بر سحاب زده
عروس بخت در آنجا با هزاران ناز
شکسته کسمه و عطر بر گلاب زده
سلام کردم و با من به روی خندان گفت
که ای خمار کش مفتی شراب زده