انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

پرتره حافظ

سبک مینیاتور شیوه بهرامی دیوان حافظ

نام اثر:
پرتره حافظ
سبک:
پرتره سازی
تاریخ اثر:
سال 1376
تکنیک:
رنگ و روغن
اندازه:
59/78

موضوع
چهره حافظ ، متناسب با شخصیت عارفانه وی بصورت خلاقانه و از نقطه نظر استاد تصویر گردیده است .