انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم

سبک مینیاتور شیوه بهرامی دیوان حافظ

نام اثر:
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
سبک:
مینیاتور شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1375
تکنیک:
آبرنگ و گواش
اندازه:
54/40

موضوع
این اثر در یک طاق ضربی تصویر شده است ،در دست نقاش پیاله ای است که تصویر همسر خود را (لی لی )در آن میبیند .
استاد در تزیین حاشیه از طرح بته جقه اسفاده کرده و شعر حافظ را به صورت خط نقاشی شخصا نوشته و پرداخته اند .
در گوشه پایین تابلو نوازنده ای در حال نواختن است . و در بالای تابل بیتی از این غزل تکرار شده که کنایه از جاودان و ثبت همیشگی شعرحافظ و نیزبرقرار بودن این اثر نقاشی است

ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما