انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

خوش آمد گل

سبک مینیاتور شیوه بهرامی دیوان حافظ

نام اثر:
خوش آمد گل
سبک:
مینیاتور شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1331
تکنیک:
آبرنگ و گواش
اندازه:
52/40

موضوع
منظره زیبای بهاری در حالی که حافظ و یار زیبایش در حال نوازندگی است و کنایه از لذت بردن در زمان حال را یادآوری میکند.

خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد
که در دستت بجز ساغر نباشد
زمان خوشدلی دریاب و دُریاب
که دایم‌ در صدف گوهر نباشد
ز من بینوش و دل در شاهدی بند
که حسنش بسته زیور نباشد