انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

خیال نقش تو

سبک مینیاتور شیوه بهرامی دیوان حافظ

نام اثر:
خیال نقش تو
سبک:
مینیاتور شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1375
تکنیک:
رنگ و روغن
اندازه:
94/70

موضوع
این اثر پرتره شخصی استاد بهرامی را نشان میدهد که به صورت سورئالیستی و با توجه به شعر خافظ یکی از چشمان خود را کارگاه دیده فرض کرده ودر کارگاه دیده تصویر صورت همسر خود (لی لی) را به نمایش گذاشته است .
دست استاد و قلم موی نقاشی را در حال ساخت و پرداخت اثر مصور شده است .
در گوشه سمت راست شعر حافظ بصورت خط نقاشی توسط استاد نوشته شده است .

خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم
به صورت تو نگاری نه دیدم و نه شنیدم
اگرچه در طلبت همعنان باد شمالم
به گرد سرو خرامان قامتت نرسیدم
به خاک پای تو سوگند و نور دیده حافظ
که بی رخ تو فروغ از چراغ دیده ندیدم