انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

ز حسرت لب شیرین

سبک مینیاتور شیوه بهرامی دیوان حافظ

نام اثر:
ز حسرت لب شیرین
سبک:
مینیاتور شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1327
تکنیک:
آبرنگ و گواش
اندازه:
56/42

موضوع
چهره زیبای شیرین در حالی که تمام عوالم و افکارش در پی کاخی است که فرهاد برای وی میسازد و دراین میان فرهاد با تیشه ای که کوه را کنده خود را به جهان نیستی میبرد .
در خواب شیرین دور نمایی از کاخ و لاله نمایان است

شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد
زدیم بر صف رندان و هر چه باداباد
گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن
که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد
ز حسرت لب شیرین هنوز میبینم
که لاله میدمد از خون دیده فرهاد