انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

دل میرود ز دستم

سبک مینیاتور شیوه بهرامی دیوان حافظ

نام اثر:
دل میرود ز دستم
سبک:
مینیاتور شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1328
تکنیک:
آبرنگ و گواش
اندازه:
22/45

موضوع
امواج دریا به صورت در هم و ابر وباد نشان داده شده و پرندگان دریایی در امواج در حرکتند ، کشتی و بادبان به صورت دکوراتیو در امواج خروشان در حرکتند و شعر حافظ را تداعی میکند ، حافظ در حالی که کتاب در دست دارد به صورت تخیلی در کشتی و فراز و نشیب زندگی در حرکت است .
ابر و باد دکوراتیو کنایه از باد شرطه و باد موافق روزگار است

دل میرود ز دستم صاحبدلان خدا را
دردا که راز پنهان اخر شد آشکارا
کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد که باز بینیم دیدار آشنا را