انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود

سبک مینیاتور شیوه بهرامی دیوان حافظ

نام اثر:
کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود
سبک:
مینیاتور شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1329
تکنیک:
آبرنگ و گواش
اندازه:
50/35

موضوع
حافظ به همراه یارموافق خود در منظره زیبایی نشسته ، گل بنفشه سجده کنان در مقابل گل تازه روییده تصویر شده است .در گوشه دیگر تابلو نوازنده ای به نواختن چنگ مشغول است .
تزیینات لباس حافظ از گچبری های زمان ساسانی بر گرفته شده است .

کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود
بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود
بنوش جام صبوحی به ناله دف و چنگ
ببوس غبغب ساقی به نغمه نی و عود
به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ
که همچو روز بقا هفته ای بود معدود