انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

بیا و کشتی ما

سبک مینیاتور شیوه بهرامی دیوان حافظ

نام اثر:
بیا و کشتی ما
سبک:
مینیاتور شیوه بهرامی
تاریخ اثر:
سال 1329
تکنیک:
آبرنگ و گواش
اندازه:
66/48

موضوع
حافظ و معشوقه زیبایش در کشتیدر شط شراب قرمز تصویر شده اند .
امواج دریا و راهی بی انتها به صورت دکوراتیو و زیبا نقاشی شده است .

بیا کشتی ما در شط شراب انداز
خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز
مرا به کشتی باده در افکن ای ساقی
که گفته اند نکویی کن و در آب انداز