انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

تلخ

طراح های گرافیکی

نام اثر:
تلخ
سبک:
گرافیک
تاریخ اثر:
سال 1333
تکنیک:
مرکب چین ، هاشور
اندازه:
22/32

موضوع
در این اثر نیم رخ مردی دیده میشود که تمام فکر و عوالم او عشق به زنی است هیکل و نیم رخ زنی در بالای اثر تصویر شده است ، دست زن در چشم مرد است و هر دو به شمعی در حال آب شدن منتهی میشوند و از عشق فقط مفهوم تلخ برای هر دو میماند و کلمه تلخ در این اثر دیده میشود .
این اثر برای افسانه تلخ فروغ فرخزاد ساخته و پرداخته شده است .

a