انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

کابوس مرگ

طراح های گرافیکی

نام اثر:
کابوس مرگ
سبک:
گرافیک
تاریخ اثر:
سال 1331
تکنیک:
مرکب چین ، هاشور
اندازه:
30/49

موضوع
هر گاه خفاش مرگ بر شانه هر انسانی سایه میافکند ، آدمی حاضر به پذیرش مرگ نیست ،. در قسمت بالای تابلو سه چهره در هم دیده میشود که به دنیای زندگی زنجیروار متصل شده اند و از طرفی در قسمت پایین تابلو تابوتی دیده میشود که دستی دکوراتیو از آن بیرون آمده است کنایه از زمانی است که انسانها میمیرند اما دستشان از گور بیرون و هنوز از دنیا تمنا ها دارند
از نظر هنری دورنمایی بسیار تخصصی در این کار گرافیک دیده میشود .

a