انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

مرد

طراح های گرافیکی

نام اثر:
مرد
سبک:
گرافیک
تاریخ اثر:
سال 1333
تکنیک:
مرکب چین ، هاشور
اندازه:
24/36

آری هر شب با نگاری سر خوشم
فکر عشق و سوز و غم افسرد و مٌرد
چونسحر گردد من و شور دگر
رخت باید از سر کوی تو برد
a