انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

فکر

طراح های گرافیکی

نام اثر:
فکر
سبک:
گرافیک
تاریخ اثر:
سال 1332
تکنیک:
مرکب چین ، هاشور
اندازه:
24/35

موضوع
فکر همواره در حال پرواز است.

a