انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

چشمها و دستها

طراح های گرافیکی

نام اثر:
چشمها و دستها
سبک:
گرافیک
تاریخ اثر:
سال 1332
تکنیک:
مرکب چین ، هاشور
اندازه:
18/26

موضوع
این اثر برای شعری از شاعر بنام نادر نادر پور کار شده است

شب در رسید و ، وحشت آن چشم بی گناه
چون لرزه های مرگ ، تنم را فرا گرفت
در ژرفنای خاطر من ، جستجو کنان
دستی فرو خزید و مرا آشنا گرفت
در پنجه های وحشی او ماندم از خروش
فریاد من ز وحشت او در گلو شکست
a