انتخاب زبان :

En
a

گـالـری تصـاویـر استـاد مـحمد بـهرامـی

آه

طراح های گرافیکی

نام اثر:
آه
سبک:
گرافیک
تاریخ اثر:
سال 1333
تکنیک:
مرکب چین ، هاشور
اندازه:
24/36

در فروغ عشق نافرجام ماست
ای پری بگذشت این شبهای تار
دور مینالم چو باد موسمی
اشک میبارم بیادت زار زار
میروم دلخسته از این سرزمین
بوسه هایت ارمغان راه من
لیک وقتی باز میگردم ز راه
نیست اندوه سینه ام جز آه ، آه
a